Garaż murowany do 35m2

2021-10-13

Murowany z pustaków ceramicznych i przykryty drewnianą więźbą dachową, na której spoczywa dachówka garaż na zgłoszenie do 35m2, to stosunkowo najtańsza opcja budowy przydatnego, praktycznego obiektu na własnej działce. Posiada ona wiele zalet, dlatego Inwestorzy decydują się  właśnie na nią. Nie bez znaczenia pozostaje także technologia, ponieważ przy tegorocznych wzrostach cen materiałów budowlanych mniejszym kosztem wymurujemy garaż niż zrealizujemy go w technologii drewnianej. Poniższy artykuł ma być odpowiedzią na dylematy Inwestora, które formułujemy w pytaniach. 

Ile garaży na zgłoszenie na działce?

Na każde 500m2 działki budowlanej, którą dysponujemy do celów budowlanych (jesteśmy właścicielem) możemy postawić 1 taki obiekt. Co oznacza, że przy działce 2000m2 możemy postawić 4 takie obiekty na zgłoszenie. 

Co trzeba zrobić? 

W większości przypadków, gdy ubiegamy się o zgłoszenie wolno stojącego garażu na zgłoszenie wystarczy wyrys z mapy zasadniczej. Koszt takiej mapy to zwykle kilkadziesiąt złotych. Ubiegamy się o nią w urzędzie/starostwie w Wydziale Geodezji. Następnie, pobieramy z Wydziału Architektury formularz zgłoszenia, do którego dołączamy oświadczenie o dysponowaniu działką do celów budowlanych. Na mapę zasadniczą należy nanieść obrys planowanego obiektu z zachowaniem odstępów od granicy sąsiednich działek (4 metry dla ściany z otworami okiennymi, drzwiowymi, bramami oraz 3 metry, gdy ściana jest zaślepiona i nie posiada takich otworów). Do urzędu w zależności od jego wymagań składa się również egzemplarz projektu architektoniczno-budowlanego lub jego wybrane rysunki. 

Po co projekt?

To pytanie jest jak najbardziej zasadne. Można odpowiedzieć na nie prostym porównaniem. Wyobraźmy sobie, że chcemy porwani ułańską fantazją poskładać wybrany zestaw klocków lego bez korzystania z instrukcji obsługi, jednak wówczas budowla będzie po pierwsze trwała dłużej lub w najgorszym przypadku skończy się frustracją wykonawcy i nie dojdzie do skutku.  Po drugie wybrane rozwiązania mogą okazać się wadliwe i tymczasowe, a po trzecie zostaną nam klocki, które tylko pozornie będą nadwyżkowe, a w istocie sprawią, że będziemy mieli do czynienia z niezdarnym, prowizorycznym ulepkiem, zamiast wzorcowo wykonanym, trwałym i bezpiecznym obiektem.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz techniczny wraz z zestawieniem drewna i stali oraz projektem elektrycznym stanowi podstawę dla zgodnej z prawidłami sztuki budowlanej budowy. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dostosowane do eurokodów, ujednoliconych norm europejskich, warunków klimatycznych: wiatrowych i śniegowych posiadają odpowiadający im ekwiwalent w rozwiązaniach konstrukcyjnych ścian, dachu i ich połączeń.

 

Murowany czy drewniany?

Do 2021 roku ceny budowy obiektów murowanych i drewnianych były zbliżone. Obecnie koszt tarcicy i drewna konstrukcyjnego wzrósł tak znacząco, że technologia drewniana, biorąc pod uwagę konieczność zgodnych z technologią dociepleń (pomiędzy słupami drewnianymi wełną mineralną oraz na zewnątrz styropianem ryflowanym) zwiększa całkowity koszt inwestycji w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. Wniosek z tego prosty, dziś bardziej opłaca się wymurować garaż na zgłoszenie ze ściany jednowarstwowej. Od środka zalecamy zastosowanie tynku ciepłochronnego. 

Garaż, czy budynek gospodarczy? 

Program użytkowy obiektu, który może być zdefiniowany przez stanowisko garażowe lub pomieszczenie gospodarcze jest dowolny. Więc nazewnictwo jest sprawą elastyczną, w zależności od rodzaju działki, jeśli rolna, to gospodarczy, jeśli budowlana, to garaż na zgłoszenie do 35m2. Bywa, że inwestorzy przy wyborze wariantu biorą pod uwagę również podatek od nieruchomości, który w zależności od gminy kształtuje się odmiennie: czasem korzystniej jest zgłosić garaż, a czasem budynek gospodarczy. Jeśli Inwestor szuka obiektu bez bram garażowych, to warto zainteresować się serią kuchni letnich oraz projektów budynków gospodarczych bez bram wjazdowych.

Z bramą pojedynczą, czy podwójną? 

Jeśli wybieramy murowany garaż na zgłoszenie do 35m, można wybrać spośród bram pojedynczych dla dwu stanowisk oraz podwójnych (na półtora pojazdu). Te typy reprezentują garaże z serii G325 oraz G339A, G339C. Ograniczeniem dla obiektów na zgłoszenie jest niewielki wymiar wewnątrz budynku, przy ścianach z pustaka 25cm zabiera on 0,5m plus tynki (ok.2,5cm=1,5 ciepłochronnego od środka i 1 cm akrylowego od zewnątrz). Więc wewnątrz zostaje 6,5 m, 5,5 m, czy 4,5 m

Powierzchnia zabudowy, czy użytkowa? 

Często zgłaszana przez Inwestorów wątpliwość dotyczy tego, czy w tak zwanej procedurze zgłoszenia jest mowa o powierzchni użytkowej, czy też powierzchni zabudowy. Przypomnijmy, ta pierwsza dotyczy przestrzeni wygrodzonej ścianami posadzki o standardowej wysokości pomieszczenia użytkowego, natomiast druga prezentuje wymiar mierzony po obrysie ścian zewnętrznych. To ta druga wartość powierzchni jest warunkowa dla zgłoszenia, więc bierzemy pod uwagę wyłącznie powierzchnię zabudowy obiektu. Kolejny warunek do spełnienia to liczba kondygnacji. Budynki na zgłoszenie, póki co, mogą być wyłącznie parterowe, więc obiekty z piętrem są wykluczone z procedury zgłoszenia. 

Poniżej zobaczysz najlepsze murowane garaże do 35m2.

Proponowane projekty