Technologia budowy dachów - jak zmieniała się na przestrzeni lat?

2020-12-15

 

Historia potrafi zaskakiwać, gdy nagle uświadamiasz sobie, że dachy „wynaleziono”, stosowano dużo wcześniej niż koło… Koło wymyślono ok. 3500 roku p.n.e. w Mezopotamii, czyli na obszarze obecnego Iraku. Zastosowano je po raz pierwszy w wozach, używanych do transportu ciężkich ładunków oraz w rydwanach. 

W epoce kamiennej, w okresie paleolitu, po Europie przemieszczały się  grupy człowieka neandertalskiego przystosowanego do surowych warunków klimatycznych, które panowały między zlodowaceniami, a więc około 50.000–100.000 lat temu.

Wtedy podstawowym schronieniem były dla nich pieczary i jaskinie. Sklepienia pieczar, jaskiń, nawisy skalne były zatem pierwszymi naturalnymi schronieniami, pełniły „funkcję” pierwszych dachów. Miały chronić, osłaniać.C:\Users\HP\Downloads\bird-stove-cave-95193_1280.jpg
 

Około 40.000–50.000 lat temu na kontynencie pojawił się homo sapiens – człowiek współczesny (człowiek kromanioński) i stopniowo zaczął wypierać wyspecjalizowanego neandertalczyka z jego terytoriów. 

Początkowo człowiek współczesny także współżył z naturą korzystając z naturalnych schronisk. Jako, że pierwsi ludzie polowali na zwierzynę i wiele czasu poświęcali zbieractwu –musieli się przemieszczać, a to zmuszało ich to do poszukiwania nowych schronień, nowych pieczar.

Takie były początki historii dachów. 

Rozwój technologii budowy dachów

 

Potem przyszła pora na pierwsze dachy osłonowe, szałasy (jednopołaciowe), ziemianki. 

„Dachy” pokrywano trawą, wrzosem, skórami zwierząt. Czyli znacznie wcześniej je stosowano i wymyślono (w sposób naturalny) niż koło. Na ziemiach polskich (bo też jest elementem naszej kultury i spuścizny dziejowej) pierwsze dachy pojawiły się jakieś 10 d0 20 tysięcy lat temu (przykłady bardziej udokumentowane), a nawet są założenia, że i 40 tysięcy lat temu. 

Pierwsze konstrukcje były bardzo prymitywne. Tworzono je z ciosów mamutów i okrywano skórami.

 

Setki, tysiące lat mijały i z czasem pojawiły większe szałasy oparte na żerdziach, które opierały się o poziomy element tworzący kalenicę i o ziemię. Pokrywano je skórami, które z kolei dociskano kolejnymi żerdziami. Tak powstawały (wtedy nie znano tego pojęcia) połacie dachu. 

Stąd już krok do konstrukcji dwuspadowych, prapraprapoprzedników dzisiejszych dachów. Wtedy też pewnym problemem było mocowanie pokrycia do żerdzi (dzisiaj – do konstrukcji dachu).

 

Jakieś 4-5 tysięcy lat temu na naszych terenach zaczęły się pojawiać pierwsze konstrukcje, które można dzisiaj nazwać budynkami. Zaczęto budować pierwsze domy oparte na konstrukcjach słupowych i ścianami z gliny. 

Dachy przybierały formę spadzistą opartą też na żerdziach. Jako pokrycie dachów stosowano już trzcinę i słomę.

 

Im bliżej naszych czasów, tym konstrukcje przybierały znane nam dzisiaj kształty. W kolejnej epoce, jaką był brąz, domy miały konstrukcję sumikowo - łątkową. Sumiki to pionowe słupy wkopywane w ziemię, posiadające dwa rowki. Między te słupy, w rowki wsuwano poziome belki zwane łątkami. Połączenia uszczelniano na przykład mchem, a całość oblepiano gliną. Drewno było nadal podstawowym surowcem stosowanym przy wznoszeniu budynków.

Taka forma konstrukcji dotrwała do okresu wędrówki ludów, wyludnienia ziem polskich i wczesnego średniowiecza.

 

Kolejne zmiany w koncepcjach i dalej w konstrukcjach doprowadziły do formy dachów, które można już dzisiaj zobaczyć w skansenach lub magicznych miejscach, w których czas się „kiedyś zatrzymał”.

 

C:\Users\HP\Downloads\hut-1540826_1280.jpg

 

Nowoczesne wiązary dachowe

Chociaż obecnie stosowana więźba tradycyjna może nawiązywać do historii, jednak jest produkowana w przy użyciu bardziej zaawansowanych technologii,  w sposób ekonomiczniejszy,  nowocześniejszy i co bardzo ważne, montowana jest w nieporównywalnie szybszym czasie. 

 

W firmie Kasmo Sp. z o.o. więźba (właściwa nazwa – wiązary) jest produkowana w elementach i przewożona na budowę, gdzie następuje szybki montaż w całą drewnianą konstrukcję dachu. Wykonywanie wiązarów w sposób przemysłowy pozwala na szybkie tempo prac na placu budowy i zapewnia poziom jakości nieosiągalny przy pracy ręcznymi narzędziami w różnych warunkach pogodowych.

C:\Users\HP\Desktop\PULPIT 1\DOMY WSZYSTKO\KASMO\darmowe zdjęcia\m2 (2).jpg

 

Technologie stosowane w naszym zakładzie są najnowszymi rozwiązaniami. Łączmy elementy wiązarów za pomocą „płytek kolczastych” – jesteśmy autoryzowanym przez MiTeK producentem wiązarów.

C:\Users\HP\Desktop\PULPIT 1\DOMY WSZYSTKO\KASMO\darmowe zdjęcia\30.tif

http://kasmo.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/P%C5%82ytki-mitek.jpg

 

Gotowe całe wiązary są przewożone na plac budowy i szybko instalowane bezpośrednio na budynku.

http://kasmo.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/11.jpg

 

http://kasmo.com.pl/wp-content/uploads/2017/08/12.jpg

Wiązary dają nowe możliwości. Przykładowo: prefabrykowane wiązary dachowe pozwalają osiągać znaczne rozpiętości bez podpory – do 32m.

 

C:\Users\HP\Desktop\PULPIT 1\DOMY WSZYSTKO\KASMO\darmowe zdjęcia\28.tif

Inna korzyść: na przykład w domach parterowych wciąż stosuje się strop betonowy, na którym opiera się tradycyjna więźba. Nasze rozwiązania oparte na wiązarach są dużo tańsze i nie wymagają stosowania wewnętrznej ściany nośnej. Możemy także w różny sposób ukształtować strop. Nie musi on być płaski. Sufit może być łukowy lub nożycowy.

Przy średniej wielkości domu, montaż prefabrykowanych wiązarów z reguły trwa 1 dzień.

 

Więcej informacji na naszej stronie.

Jesteśmy także producentem domów modułowych.

Chętnie odpowiemy na każde zapytanie.

Zespół Kasmo

www.kasmo.com.pl

dachy@kasmo.com.pl

+ 48 609 704 956

Proponowane projekty