Rozwiązania dla Ciebie - infoLok

2010-06-18

W dzisiejszych czasach obserwujemy stała tendencję wzrostu cen nośników energii. Niestety poziom cen nośników energii bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów eksploatacyjnych domów jednorodzinnych, biurowców, obiektów przemysłowych itp. W naszym kraju większość zasobów obiektowych w postaci energii cieplnej i elektrycznej pochodzi z przetworzenia zasobów naturalnych.