Jakość potwierdzona w 100%

2023-06-19

Termo Organika - największy producent styropianu w Polsce przeszedł pozytywnie (100%!) wszystkie parametrów swoich produktów, przeprowadzone przez państwowy nadzór budowlany - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego (WINB).

Termo Organika to przykład solidnego i uczciwego producenta, który dostarcza na rynek materiały zgodne z deklarowanymi parametrami.

Jakość materiałów budowlanych to kluczowy element każdej budowy czy remontu. Między innymi dlatego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) wraz z wojewódzkimi inspektoratami prowadzi stałe kontrole jakości, przede wszystkim zadeklarowanych parametrów technicznych produktów budowlanych.


Wszystkie dotychczas przeprowadzone kontrole produktów Termo Organiki, m.in. najważniejszych parametrów styropianów takich jak: współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ), opór cieplny (R), wytrzymałość na ściskanie (CS), rozciąganie (TR) i zginanie (BS) miały zawsze wynik pozytywny, czyli potwierdziły spełnienie przez producenta zadeklarowanych parametrów. Wyniki kontroli innych produktów można łatwo zweryfikować na stronie GUNB. Część zbadanych materiałów, w tym do izolacji termicznej, posiada parametry niezgodne z wartościami, które producent gwarantuje w deklaracjach zgodności oraz na opakowaniu czy w karcie produktu.


Problem jakości materiałów budowlanych dostępnych na polskim rynku omawia raport „Jakość wyrobów budowlanych”, przygotowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów Budowlanych, a opracowany na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez nadzór budowlany:
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi naszych produktów w załączniku

Więcej informacji - Jakość w 100% - Jedyny taki styropian

 

Proponowane projekty