Król Danii Fryderyk X z pierwszą handlową wizytą zagraniczną w Polsce

2024-01-31

Fryderyk X, król Danii w dniach 31 stycznia - 02 lutego br. odbędzie w Polsce pierwszą oficjalną wizytę handlową. Głównym obszarem zainteresowań duńskiej delegacji są kwestie efektywności energetycznej oraz przyjazna dla klimatu produkcja rolna i biogaz.

Król Danii przyleci do Warszawy na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Poza oficjalną częścią wizyty, Fryderyk X będzie uczestniczyć również w spotkaniu z udziałem przedstawicieli duńsko-polskiego sektora biznesowego.

Wedle danych duńskiego ministerstwa spraw zagranicznych w Polsce działa 700 firm z duńskim kapitałem, zapewniając 100 tys. miejsc pracy. W spotkaniach biznesowych będą również uczestniczyć przedstawiciele Grupy VELUX, która wraz ze spółkami siostrzanymi zapewnia aż 5% wspomnianych miejsc pracy, od 30 lat istotnie przyczyniając się do rozwoju gospodarczego Polski.

Okrągły stół energetyczny

Efektywność energetyczna odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu dostaw energii, obniżaniu kosztów związanych z jej użytkowaniem, a także wspiera zieloną transformację gospodarki. Dyskusje Okrągłego Stołu mają skupić się wokół czterech głównych sektorów związanych z efektywnością energetyczną – przemysłu, ciepłownictwa, elektroenergetyki i budynków.

Biorąc pod uwagę cele polityki klimatycznej, jakimi jest redukcja gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. i neutralność emisyjna do 2050 r. w Europie, a także fakt, że budynki odpowiadają obecnie za około 40% globalnych emisji, jednym z największych wyzwań dla budownictwa jest dekarbonizacja całego sektora, począwszy od produkcji materiałów budowlanych, poprzez eksploatację budynków, aż do zakończenia ich cyklu życia.

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków może istotnie wspomóc rozwiązanie takich problemów jak ubóstwo energetyczne, smog, czy zła jakość klimatu wewnątrz pomieszczeń. Dyskusje podjęte podczas Energetycznego Okrągłego Stołu skupią się na potencjale jaki wciąż drzemie w poprawie efektywności energetycznej oraz możliwości wzajemnej inspiracji i współpracy w tym zakresie pomiędzy Polską i Danią.

Kontrybucja w Polską gospodarkę

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem i eksporterem okien dachowych w Polsce. Spółki zatrudniają ok. 5000 osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa oraz Starym Laskowcu.

Stolarka budowlana jest polską specjalnością eksportową. Grupa VELUX i spółki siostrzane, odpowiadają za niemal 20 proc. wartości polskiego eksportu okien.

Fabryki należące do Grupy VELUX i spółek siostrzanych są jednymi z największych w branży stolarki w Polsce. Ich przychody ze sprzedaży stanowią około jednej piątej całego polskiego eksportu okien. W latach 2020-2021 Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce około 286 mln zł w modernizację i rozwój fabryk.

Działania Grupy, jako dużego i stabilnego pracodawcy, czołowego producenta i eksportera okien oraz inwestora współpracującego z polskimi dostawcami, oraz płatnika podatków, wywierają istotny wpływ na polską gospodarkę. Spółka tworzy jak największą wartość produkcji i eksportu, z której zyski wracają w dużej mierze do budżetu państwa i społeczności lokalnych.

Grupa VELUX aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych.  W Polsce działają FUNDACJE VELUX, które przekazały ok. 172 mln zł na wsparcie instytucji i organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, a także na działania związane z rozwojem środowiska naturalnego oraz edukacji zawodowej.