Farma fotowoltaiczna w Hiszpanii łącząca rolnictwo oraz bioróżnorodność

2024-06-04

Farma fotowoltaiczna w Hiszpanii łącząca rolnictwo oraz bioróżnorodność, zaopatruje Grupę VELUX w energię odnawialną

Wielkoskalowa farma fotowoltaiczna wybudowana dla Grupy VELUX w celu zaspokojenie jej zapotrzebowania na energię odnawialną w Europie została podłączona do lokalnej sieci energetycznej w Hiszpanii i zaczęła produkować czystą energię. Jest to także pierwszy projekt Agri-PV zbudowany w Hiszpanii przez globalną firmę BayWa r.e., w oparciu o umowę zakupu energii (PPA) z VELUX.

W listopadzie 2022 r. Grupa VELUX i BayWa r.e. ogłosiły zawarcie umowy PPA na budowę dwóch dużych farm fotowoltaicznych w południowej Hiszpanii: jednej w Gerenie, niedaleko Sewilli i drugiej w Alhendín, niedaleko Granady. Dla Grupy VELUX tego rodzaju umowa była jednym z ważniejszych punktów w działalności, zwłaszcza biorąc pod uwagę strategię firmy dążenia do niemal zeroemisyjnosci w zakresie 1 i 2.  

Instalacja fotowoltaiczna w Alhendín składa się z ponad 85 000 modułów PV i produkuje 96,8 GWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 24 700 gospodarstw domowych.

Dzięki takiej współpracy realizowane są dwa cele – z jednej strony instalacja wspiera osiągnięcie przez VELUX celu pokrycia 100% zapotrzebowania na energię elektryczną  z czystych źródeł, z drugiej strony dzięki takiej inwestycji i przy istotnym zaangażowaniu Grupy VELUX w Europie powstała kolejna farma fotowoltaiczna, i tym samym zwiększył się udział OZE w miksie energetycznym.

Pionierska instalacja Agri-PV

To co wyjątkowe w tym projekcie to unikatowa na skale światową integracja produkcji energii elektrycznej z OZE z rolnictwem i ochroną bioróżnorodności.

Farma fotowoltaiczna Alhendín to przełomowa instalacja Agri-PV, łącząca wytwarzanie energii odnawialnej z działalnością rolniczą: około 10% powierzchni farmy zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić maszynom rolniczym przejazd między panelami fotowoltaicznymi. Dla BayWa r.e. jest to pierwszy tego rodzaju projekt zrealizowany w Hiszpanii.

Ukończenie budowy parku solarnego Alhendín i podłączenie go do hiszpańskiej sieci energetycznej jest wielkim osiągnięciem, wspierającym firmę VELUX w realizacji celu w zakresie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii - mówi Kim Jonas, dyrektor ds. energii i klimatu w Grupie VELUX

Elementy projektu związane z rolnictwem i bioróżnorodnością dobrze współgrają z naszym celami i działaniami zarówno na rzecz klimatu jak i poprawy różnorodności biologicznej. We współpracy z BayWa r.e. wdrażamy teraz koncepcję „Solar Plant Symbiosis”, czyli Symbiozy Farmy Fotowoltaicznej, która ma na celu integrację instalacji PV z naturą i społecznością dla obopólnych korzyści - dodaje Kim Jonas.

Cieszymy się, że możemy wspierać VELUX w osiągnięciu celu, jakim jest wykorzystanie w działalności europejskiej 100% odnawialnej energii elektrycznej. Osiągnięcie to stanowi ważny kamień milowy w zobowiązaniu BayWa r.e. do przyspieszenia transformacji energetycznej przedsiębiorstw, która ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. We współpracy z firmą VELUX staramy się wykraczać poza zwykłe standardy, co pozwala nam wdrażać pionierskie elementy, takie jak Agri-PV, a także zwiększać bioróżnorodność i wspierać zaangażowanie społeczności w celu tworzenia maksymalnej wartości lokalnej - komentuje Daniel Gäfke, globalny dyrektor ds. projektów i członek zarządu BayWa r.e.

Przejście na energię ze źródeł odnawialnych to istotny krok na drodze do transformacji przedsiębiorstw, ale nie jedyny. Poza energią elektryczną w tym samym kierunku podążamy, jeśli chodzi o produkcję ciepła. Polskie fabryki VELUX już w ponad 90% ogrzewane są za pomocą biomasy pochodzącej z procesów produkcyjnych. To idealny przykład cyrkularności, kiedy odpad z jednego procesu staje się surowcem w kolejnym. Dużą uwagę przykładamy również do poprawy efektywności energetycznej inwestując w modernizację systemów technicznych pracujących w naszych fabrykach. To działania, które łącznie z przechodzeniem na odnawialne źródła energii, dzięki takim projektom jak uruchomiona właśnie farma fotowoltaiczna Alhendín, gwarantują realną zmianę i możliwość osiągnięcia założonego celu redukcji emisji w zakresie 1 i 2 niemalże do zera

- mówi Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager VELUX Polska

Symbioza farmy fotowoltaicznej
„Solar Plant Symbiosis” to projekt rozwijany z hiszpańskimi uniwersytetami  Universidad de Córdoba i Universidad Autónoma de Madrid, który ma na celu zwiększenie bioróżnorodności i wspieranie zaangażowania społeczności.

Program ten obejmuje:
- Pilotażowy system Agri-PV i system zbierania wody deszczowej
- Sadzenie naturalnych mieszanek traw i gatunków dzikich kwiatów
- Tworzenie ostoi dzikiej przyrody, takich jak stawy dla płazów, poidła dla ptaków oraz budki lęgowe
- Wyznaczenie obszaru lęgowego w celu ochrony zagrożonego gatunku pustułki
- Poprawę siedlisk stepowych
- Monitorowanie i ocenę działań w celu stworzenia przewodnika po najlepszych praktykach, które mogą być powielane w innych projektach
- Działania społeczne w okolicy, takie jak warsztaty z lokalnymi grupami zainteresowań i wizyty edukacyjne w szkołach

Spoglądając w przyszłość
Działania wypracowane w ramach programu „Symbiosis Solar Plant” będą stopniowo wprowadzane w farmie Alhendín. Przewidywany termin ich pełnej implementacji to wiosna 2025 roku.

Druga z farm fotowoltaicznych Gerena obecnie oczekuje na zatwierdzenie przez lokalne organy regulacyjne i ma zostać ukończona w 2025 roku. Zakładana moc parku Gerena wyniesie około 60 MWp.

Gdy obie elektrownie wejdą w fazę operacyjną, będą generować dla VELUX 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich gospodarstw domowych. Około 80% energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie będzie wytwarzane dzięki umowie PPA z firmą VELUX. Umowa PPA zmniejszy ślad węglowy Grupy VELUX z europejskich operacji i działań firmy w skali roku o około 40 000 ton CO2

   

 

Proponowane projekty