Porotherm w budownictwie rolniczym

2013-12-16
Cegły ceramiczne Porotherm cieszą się od kilku lat rosnącym powodzeniem i uznaniem w oczach inwestorów budujących różnego rodzaju obiekty służące działalności rolniczej. Dzieje się tak za sprawą bardzo dobrych właściwości cegieł Porotherm i murów z nich wykonanych.

Właściwości ceramicznych cegieł Porotherm zdecydowały, że są one cenione przez inwestorów budujących domy mieszkalne. Jednakże w obecnych czasach również obiekty rolnicze, które są „mieszkaniem” dla zwierząt powinny być wykonane z materiałów, które zapewniają zdrowy mikroklimat pomieszczeń, a więc wpływają na kondycję i produkcyjność zwierząt hodowlanych.Odporność
na czynniki chemiczne Ceramika jest materiałem całkowicie odpornym na agresywne środowiska panujące w niektórych obiektach. Nie szkodzi jej obecność szkodliwych gazów np. w kurnikach,
gdzie amoniak czy siarkowodór łącząc się z parą wodną dają agresywne opary. Ceramice nie szkodzi wilgotna atmosfera z zawartością chloru, stąd bardzo dobrze Porotherm sprawuje się w ścianach budynków basenów i akwaparków. Ceramika jest materiałem obojętnym chemicznie, stąd znane
od starożytności wykorzystanie ceramiki do wykonywania różnych naczyń, stągwi, amfor, w których przechowywano oliwę, wino itp..

Zdrowy i ekologiczny materiał
Do produkcji Porothermu używa się naturalnych składników jak glina, piasek, woda, trociny (do poryzacji). Budynki wykonane z Porothermu stwarzają zwierzętom
bardzo dobre warunki hodowlane, zabezpieczają je przed chorobami jakie wywołują zawilgocone, zagrzybione ściany. Porotherm jest produktem ekologicznym, również ze względu na łatwą utylizację. Jest całkowicie obojętny dla środowiska, stąd łatwość wykorzystania odpadów.

Ciepła i sucha ściana
Porotherm jest niczym innym jak cegłą wypaloną z naturalnego surowca, czyli gliny. Ceramika do budowy ścian znana jest już od stuleci, a właściwie od starożytności.
Jednak teraz ten tradycyjny i ekologiczny materiał, uformowany w postaci cegieł Porotherm odpowiada współczesnym wymaganiom m.in. izolacyjności termicznej.
Dzieje się tak dzięki „poryzacji”. Polega ona na utworzeniu w cegle porowatej struktury.
Do wytworzenia porów w cegle nie potrzebujemy ten uzyskujemy dodając do gliny zwykłych trocin, które po wypaleniu pozostawiają po sobie pory. Dzięki temu oraz odpowiedniemu kształtowi pustaka, ściana wykonana z Porothermu jest ciepła. Aby pozostawała ciepła, musi też być sucha. Porotherm jak żaden inny materiał pozwala uzyskać suche ściany. Ponieważ jest wypalany w piecu, w wysokiej temperaturze ok. 900 ̊C, uzyskany produkt jest suchy. Po dostarczeniu na budowę w opakowanych paletach, praktycznie pozostaje nadal suchy. Po wbudowaniu w ścianie pojawi się wilgoć związana z procesem budowy, jednak cegły Porotherm w krótkim czasie wysychają, czyli uzyskują tzw. wilgotność ustabilizowaną, a więc taką, jaka utrzymuje się w ścianie podczas użytkowania budynku. Mury wykonane z cegieł Porotherm charakteryzują się najniższą wilgotnością
w porównaniu z innymi materiałami ściennymi – wynosi ona poniżej 1%. Dla niektórych materiałów ta wilgotność może wynosić nawet powyżej 10%. Porotherm jest materiałem naturalnym (ceramika), który jest paroprzepuszczalny, pozwala na przedostawanie się wilgoci na zewnątrz budynku, czyli umożliwia tzw. „oddychanie ścian”. Powyższe cechy docenili inwestorzy budujących obiekty rolnicze a szczególnie kurniki.Fermy drobiu

W budynkach ferm drobiu tj. kurnikach, brojlerniach,  indycznikach, itp. bardzo ważnymi parametrami są temperatura i wilgotność. Obserwując zmiany temperatury wewnątrz kurnika, można zauważyć, że zmienia się ona w zależności od fazy cyklu chowu: od początkowej 32°C do 21°C pod koniec cyklu. Bardzo ważnym parametrem, poza temperaturą jest wilgotność powietrza, która powinna zawierać się w granicach 55-75%.
Po zakończeniu każdego cyklu hodowli, kurniki są myte myjkami ciśnieniowymi z użyciem dużej ilości wody oraz są odkażane. Myje się wszystkie powierzchnie budynku (ściany, sufit, posadzkę) oraz osprzęt (oświetlenie, poidełka, dozowniki karmy). Powoduje to znaczny wzrost wilgotności ścian budynku. Aby zachować optymalne i zdrowe warunki dalszego chowu, bardzo ważne jest by materiał ścienny pozwolił na szybkie wyschnięcie ścian.

Najlepiej jest gdy materiał ścienny potrafi łatwo wysychać i nie gromadzi wilgoci. Taki właśnie jest Porotherm. Wilgotność powietrza w kurniku w trakcie cyklu chowu stopniowo wzrasta. Źródłem pary wodnej w kurniku są same ptaki, odchody przez nie wydzielane oraz wilgoć z konstrukcji budynku. Tutaj znowu ważne jest aby ściany nie gromadziły wilgoci i łatwo ją oddawały. Pod tym względem Porotherm jest jednym z najlepszych materiałów ściennych. Wysoka wilgotność jest bardzo niekorzystna, gdyż powoduje gnicie ściółki, powoduje konieczność doprowadzania świeżego powietrza – to generuje dodatkowe koszty na ogrzewanie oraz stwarza ryzyko przewiania kurcząt. Wysoka wilgotność sprzyja również rozwojowi drobnoustrojów chorobotwórczych, a co za tym idzie, zwiększa ryzyko zachorowań zwierząt. Wilgoć w ścianie zewnętrznej powoduje również zwiększenie ucieczki ciepła oraz dodatkowe straty energii na jej wysuszenie.


Trwały produkt
Porotherm, jak każda ceramika, jest materiałem bardzo trwałym. Znakomitym przykładem trwałości ceramiki są średniowieczne zamki, budowane wiele stuleci temu. Przetrwały do naszych czasów opierając się działaniu niszczących czynników atmosferycznych.

Porotherm jest materiałem mrozoodpornym. Porotherm jest materiałem o wytrzymałości 10 –15 MPa, co pozwala budować obiekty wielokondygnacyjne w budownictwie mieszkaniowym, jak również spotykane w rolnictwie obiekty przestrzenne np. hale, magazyny i przechowalnie warzyw,owoców, pasz. Porotherm jest odporny mechanicznie i trwale zachowuje właściwości termiczne. Jednym z rozwiązań, które wykorzystuje się w budownictwie rolniczym są ściany zewnętrze bez dodatkowego ocieplenia.

Ściana o grubości 44 cm zapewnia właściwą izolację dla ciepłych domów mieszkalnych, dlatego też rozwiązanie to z powodzeniem można stosować w obiektach rolniczych. Dzięki masywnej, trwałej ścianie o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, inwestor nie musi obawiać się o stan materiału dociepleniowego po kilku latach eksploatacji. Znane są problemy z licznie występującymi przy takich obiektach gryzoniami, które powodują
ogromne zniszczenia w materiałach termoizolacyjnych. Porotherm na ogół wykorzystuje się w ścianach otynkowanych. Jednakże spotyka się obiekty nieotynkowane. Porotherm jest na tyle twardy, że nie ma obaw o możliwość zniszczenia go przez zwierzęta hodowlane, np. kury.

Odporność ogniowa
Ściany z pustaków Porotherm są niepalne i przez wiele godzin opierają się niszczącemu działaniu ognia. Nie może być inaczej, zważywszy na fakt, że powstają przez wypalanie w wysokich temperaturach. Dla inwestora zapewniają spokój i bezpieczeństwo.
Porotherm zastosowanie
Porotherm to szeroki asortyment cegieł ceramicznych, można z nich wykonać każdy rodzaj ścian. Porotherm to najlepszy wybór przy budowie wszelkiego rodzaju obiektów rolniczych:
-kurników
-obór
-chlewni
-indyczników
-wylęgarni
-stajni
-magazynów
-przechowalni owoców i warzyw
-magazynów sprzętu.

Doradztwo techniczne
Doradcy techniczni Wienerberger służą pomocą inwestorom i wykonawcom. Prowadzone
są szkolenia dla wykonawców również na placu budowy, szczególnie dotyczące nowoczesnej technologii budowy ścian z produktów Porotherm Profi i Porotherm Dryfix.Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79
T +48 (22) 514 21 00
http://www.wienerberger.pl
Konsultacje Techniczne
T +48 (22) 514 20 20 (koszt wg taryfy operatora)
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Proponowane projekty