ALEXANDRIA 2 - realizacja projektu domu mieszkalnego, parterowego