Nowa aplikacja Viessmanna - VICARE App

2017-04-19
Aplikacja mobilna ViCare App stwarza nowe możliwości obsługi ogrzewania przez Internet. Graficzny interfejs użytkownika aplikacji ViCare umożliwia całkowicie intuicyjne obsługiwanie. Automatyczne oszczędzanie energii System pomyślany jest do obsługi jednego urządzenia grzewczego. Jednym machnięciem palca wybiera się pożądaną temperaturę pomieszczenia, a jednym dotknięciem np. przełącza się z normalnego trybu ogrzewania na „Party” („Ciepło przez całą noc”). 

 


Przy wychodzeniu z domu wystarcza też jedno polecenie, aby przestawić ogrzewanie na niższą temperaturę, oszczędzając w ten sposób energię. Jeśli chcemy programować różne okresy ogrzewania w poszczególne dni, to zapewne docenimy funkcję asystenta. Osobny przycisk na ekranie startowym wyświetla ponadto liczne wskazówki dotyczące
sposobów zaoszczędzenia energii. 

 

Status instalacji zawsze pod kontrolą 
Użytkownik może jednym rzutem oka ocenić, czy wszystkie parametry instalacji grzewczej pozostają w zielonym obszarze, który oznacza poprawne działanie instalacji. Żółte pole sygnalizuje zbliżający się termin przeglądu, a przy kolorze czerwonym wyświetlany jest automatycznie kontakt do firmy Viessmann lub jej Partnera, ponieważ instalacja zgłasza usterki w pracy.

 

Konieczne jest w tym celu uprzednie wprowadzenie danych kontaktowych Partnera. O powierzeniu zdalnego monitoringu instalacji poprzez specjalnie w tym celu opracowaną aplikację mobilną Vitoguide App zdecydować musi oczywiście sam użytkownik.

 

Moduł WLAN Vitoconnect 100 stanowi interfejs pomiędzy kotłem grzewczym a aplikacją mobilną ViCare. Moduł przyłącza się przewodem, bezpośrednio do regulatora Vitotronic. 

 

Adapter o wymiarach dziesięć na dziesięć centymetrów przewidziany jest do montażu naściennego. Moduł przyłącza się do Internetu i rejestruje w trybie plug & play. Wystarcza w tym celu zeskanowanie smartfonem załączonego kodu QR. Vitoconnect 100 jest kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, z systemami operacyjnymi od iOS 8.0 i Android 4.4. Kontrolki LED sygnalizują wymianę danych pomiędzy regulatorem kotła a Internetem ułatwiając diagnozę podczas uruchomienia.

 

ViCare obsługuje również już istniejące instalacje grzewcze Viessmann 
Większość gazowych i olejowych kotłów grzewczych z regulatorami Viessmann Vitotronic, instalowanych od roku 2004 można teraz komfortowo, łatwo, szybko i z dowolnego miejsca obsługiwać online przy pomocy aplikacji ViCare.

 

Proponowane projekty